Valsts pārvalde partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – tieslietu eksperts Lauris Liepa. Vērtēts: Tiesiskas valsts veidošana (normatīvie tiesību akti, tiesu sistēma, administratīvās tiesības, krimināltiesības un civiltiesības). Valsts pārvalde, reģionālā reforma, valsts drošība. KOPSAVILKUMS UN
Lasīt vairāk…