Pētījums prezentācija No betona uz cilvēku?

10. maijā notika Ekonomistu apvienības jaunākā pētījuma: No Betona uz cilvēku? ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana. prezentācija un ekspertu paneļdiskusija.

“ Šajā desmitgadē ir nepieciešama kardināla investīciju politikas maiņa – par galveno prioritāti ir jākļūst ieguldījumiem cilvēkkapitālā, transformējot Latviju no lēta darbaspēka ekonomikas par “labo darbavietu” ekonomiku” Ekonomistu apvienības prezidents Ojārs Kehris

Eksperti apsprieda, kā Latvijai radīt labi atalgotas un globāli konkurētspējīgas darbavietas, izmantojot Eiropas Savienības finanšu resursus, kas paredzēti atveseļošanās pasākumiem un tautsaimniecības transformācijai.
Aicinām skatīties diskusijas ierakstu mūsu Youtube kanālā:

Pētījuma autori: Uldis Spuriņš, Elmārs Kehris, Roberts Mencis, Daunis Auers
Pasākumu organizēja: Eiropas Konservatīvo un reformistu partija (ECR Party)