Veselība partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – ekonomists Juris Cebulis. Vērtēts: Veselības aprūpe, vide, sociālie pakalpojumi, sociālā apdrošināšana, demogrāfija. VESELĪBA Par svarīgāko izaicinājumu uzskatāma veselības reforma. Vai partijas plāno veselības pārvaldības sistēmas pilnveidošanu,
Lasīt vairāk…

Izglītība partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – Elmārs Kehris Latvijas ekonomikai viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem ir spēja nodrošināt kvalificētu darbaspēku, kas veicinātu inovatīvu un konkurētspējīgu nozaru attīstību. Partijas tiks vērtētas pēc to programmās
Lasīt vairāk…

Tautsaimniecība partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – ekonomists Andris Liepiņš. EA2010 eksperti partiju programmu solījumos tautsaimniecības sadaļā vērtēja pasākumus: LV saražoto preču un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai (darba ražīgums/produktivitāte un jaunu produktu un tehnoloģiju
Lasīt vairāk…

Finanses partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – finanšu eksperts Māris Avotiņš. Vērtēts: Makroekonomiskie rādītāji, valsts budžets un valdības ārējais parāds, nodokļu politika, ES fondu izmantošanas politika Latvija, kā ES dalībvalsts ir apņēmusies ievērot
Lasīt vairāk…

Valsts pārvalde partiju programmās

Jomas izpētes vadītājs – tieslietu eksperts Lauris Liepa. Vērtēts: Tiesiskas valsts veidošana (normatīvie tiesību akti, tiesu sistēma, administratīvās tiesības, krimināltiesības un civiltiesības). Valsts pārvalde, reģionālā reforma, valsts drošība. KOPSAVILKUMS UN
Lasīt vairāk…