13. Saeimas vēlēšanu partiju programmu vērtējums

Ekonomistu apvienības 2010  eksperti vērtēja to politisko partiju programmas, kuras saskaņā ar augustā veiktajām vēlētāju aptaujām bija saņēmušas vairāk nekā 2% balsu.

Eksperti vērtēja CVK mājas lapā pieejamās vēlēšanu 4000 zīmju programmas, kā arī to partiju (Attīstībai/Par!, ZZS, KPV LV, NA) aktuālās izvērstās jeb “garās” vēlēšanu programmas, kuras bija pieejamas šo partiju interneta vietnēs. EA2010 ekspertu vērtējumā būtiska nozīme ir programmu solījumu izklāstam, kas balstīts uz esošās situācijas vērtējumu, vēlamā stāvokļa vai izaicinājumu formulēšanu un konkrētu pasākumu definēšanu, kuri būti izsekojami un to ietekme novērtējama, gadījumā, ja tie tiek ieviesti. Tāpat partijas, kuru programmas ietvēra tikai daļu no jomām, kurās nepieciešami politiķu risinājumi tautsaimniecības turpmākai sabalansētai izaugsmei, saņēma zemāku novērtējumu līdzīgi kā partijas, kuru solījumi vai piedāvātie rīcības virzieni ir pārāk vispārīgi un to ietekme nav novērtējama vai izsekojama.

EA2010 ekspertu skatījumā priekšvēlēšanu izvērsto programmu esamība ir nozīmīga, lai sniegtu 4000 zīmju programmās iekļauto solījumu pamatojumu.

Partiju formulētie izaicinājumu, prioritātes, solījumu virzieni/pasākumi

EA2010 ekspertu ieskatā svarīgākie izaicinājumi nākamajā vēlēšanu ciklā, kas ievēlētajiem politiķiem būs jārisina, lai nodrošinātu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, ir sekojoši:

  • Valsts pārvaldes spēja veikt nepieciešamos pasākums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ēnu ekonomikas ierobežošanai;
  • Arvien izteiktāka darbaspēka un prasmju trūkuma risināšana;
  • Administratīvi teritoriālā reforma, t.i., pašvaldību sniegto pakalpojumu izmaksu samazināšana un to kvalitātes paaugstināšana;
  • Valsts/pašvaldību īpašumā esošo kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu kvalitātes pieaugums un ar to sniegšanu saistīto izmaksu mazināšana;
  • Veselības aprūpes sistēmas pārvaldības uzlabošana.

Šo jomu uzskaitījums nenozīmē, ka turpmākie pasākumi izglītības sistēmas kvalitātes pieaugumam, iekšlietu un tieslietu sistēmas stiprināšanai, valsts drošības pieaugumam, demogrāfiskās situācijas uzlabošanai u.c. EA2010 ieskatā būtu mazāk nozīmīgi.

Partiju programmas skaitliski novērtētas piecās valsts attīstībai svarīgās jomās: (1) tautsaimniecība, (2) finanses, (3) valsts pārvalde (t.sk. tiesiskums un drošība), (4) veselība un (5) izglītība. Par katru darbības jomu partijas programma saņems vērtējumu divās kategorijās:

ilgtspēja –   partiju piedāvājuma spēja nodrošināt Latvijas sabiedrības un tautsaimnie­cības līdzsvarotu attīstību ilgtermiņā;

saturība –   partiju piedāvājuma tvērums, detalizācijas pakāpe, realizācijas iespējamība un atbilstība kopējām partijas programmas nostādnēm.

Vērtēšanas metodika – ŠEIT

Vērtēšanas metodisko vadību nodrošināja un galīgo vērtējumu sagatavoja ekspertu grupa, kuras sastāvā ir apvienības biedri – ekonomisti Māris Avotiņš, Juris Cebulis, Andris Liepiņš, Elmārs Kehris un tieslietu eksperts Lauris Liepa.

Izvērsts vērtējums pa jomām  – ŠEIT