Pētījums No betona uz cilvēku?

Ekonomistu apvienības pētījuma: No Betona uz cilvēku? ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana.

Globālās ekonomikas pārmaiņas uz zaļo un digitālo modeli būtiski ietekmēs cilvēku dzīvi, neizbēgami pieprasot apgūt jaunas prasmes un pārkvalificēties. Pētījuma mērķis ir rosināt Latvijas sabiedrību domāt un rīkoties, valsts pārvaldei kritiski novērtēt savas sistēmas stiprās un vājās puses, lai kopīgi mācītos no citu valstu labās prakses piemēriem. Eiropas Savienības piedāvātie finanšu līdzekļi būtu jāinvestē, tālredzīgi attīstot Latvijas cilvēkkapitālu, lai mēs spētu savu likteni kontrolēt, nevis reaktīvi pielāgoties.

Pētījuma autori: Uldis Spuriņš, Elmārs Kehris, Roberts Mencis, Daunis Auers
Pētījuma organizēja: Eiropas Konservatīvo un reformistu partija (ECR Party)

---