Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings 2013. – 2015.

No 2013. gada vidus līdz 2015. gada beigām biedrība „Ekonomistu apvienība 2010” īstenoja projektu „Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings”. Projekts tapis ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada periodam programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” ietvaros (Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/093)

Projekta mērķis
Stiprināt apvienības kapacitāti valsts ekonomiskās attīstības analīzē un iesaistīt sabiedrību, lai rastu risinājumus problēmām, kas kavē ilgtspējīgu valsts attīstību un sekmētu uzticības atjaunošanos valsts varai.
Galvenie pasākumi
– Programmas ietvaros veikti 15 pētījumi. Projekta gaitā pilnveidota ekonomiskās attīstības analīzes metodika – no valdības deklarācijas izpildes vērtējuma uz Latvijas attīstībai prioritāru jomu noteikšanu un publiskās pārvaldes rīcības vērtējumu, atbilstoši aktuālajai situācijai, ņemot vērā respektablu starptautisko organizāciju ieteikumus. Indikatoru pārbaude pie ārējiem ekspertiem. Pusgada/gada progress.
– Konsultācijas starp publiskās pārvaldes pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām par pētījumā identificēto problēmu risinājumiem;
– Pojektā brīvprātīgi iesaistīto studentu zinātnisko darbu mentorings – atbalsts oriģinālu pētījumu tapšanā.
Ekspertu komentāri, diskusiju tiešraides – facebook.com/ekonomisti.lv
Rezultāti
Ekonomiskās attīstības monitorings 2015
Izpētes jomas: Attīstības kvantitatīvie rādītāji, Drošība, Enerģētika, Tiesiska valsts, Izglītība un zinātne, Sabiedrības attīstība
Ekonomiskās attīstības monitorings 2014
Izpētes jomas: Attīstības kvantitatīvie rādītāji, ES fondu apguve, Tiesiska valsts, Izglītība un zinātne, Uzticība valsts varai
Ekonomiskās attīstības monitorings 2013
Izpētes jomas: Attīstības kvantitatīvie rādītāji, Sabiedrības attīstība, Tiesiska valsts, Mikroekonomika, Makroekonomika
Atbalstītāji:
Visam projekta īstenošanas periodam, kas ir no 01.07.2013. līdz 31.12.2015. kopējās attiecināmās izmaksas ir 46 667.50 LVL, no kurām pieprasītais programmas līdzfinansējums no Eiropas Sociālā fonda ir 42 000.00 LVL jeb 90% no visām kopējām attiecināmajām izmaksām un 4 667.50 LVL projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 
“Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings” ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par “Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa” saturu atbild Ekonomistu apvienība 2010.