Pētīs valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgai attīstībai

Ekonomistu Apvienība 2010 regulāri veiks Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringu un analizēs valstī pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Par pētījumā identificēto problēmu risinājumiem notiks diskusijas ar nozaru ekspertiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem.  

“Mūsuprāt, publiskajā telpā trūkst viedokļa, kas vērtētu īstermiņa prioritāšu atbilstību ilgtermiņa mērķiem. Tādēļ ik gadu mēs definēsim 10 līdz 12 spēka pielikšanas punktus, kurus pavirzot, dzīve Latvijā kļūtu labāka. Vērtējot paveikto, vienlaikus sniegsim savas rekomendācijas, kas sekmētu valsts ilgtspējīgai attīstībai atbilstošu lēmumu un mehanismu izvēli identificēto problēmu risināšanā”, monitoringa mērķus pamato Ekonomistu apvienības 2010 prezidents Ojārs Kehris.

Pašlaik tiek pētītas tādas jomas kā situācija darba tirgū, investīciju piesaite un makroekonomiskā stabilitāte, eksporta struktūra, uzņēmējdarbības veicināšana. Ekspertu uzmanības lokā ir sabiedrības attīstībai svarīgi jautājumi - demogrāfiskā situācija, augstākās izglītības kvalitāte, uzticēšanās valsts varai un tiesiskajai sistēmai. Ar visu šogad pētāmo jautājumu kopumu iespējams iepazīties šeit.

Vairāk par projektu šeit.

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts.