Eksperti vērtē “Nacionālās apvienības” premjera, finanšu un ekonomikas ministru kandidātus

Nacionālās apvienības premjerministra amata kandidāts ir Roberts Zīle, finanšu ministra amata kandidāts – Līga Leitāne, ekonomikas ministra iespējamais amata kandidāts – Pēteris Leiškalns.

Vērtējuma galvenais mērķis ir sniegt sabiedrībai iespēju iepazīties ar attiecīgo amatu kandidātiem, izvērtēt viņu profesionālo un politisko kapacitāti ieņemt šos amatus, kā arī reputāciju un līdera potenciālu.

Vērtēšanas procesā uzaicināti eksperti – personāla atlases firmas “Amrop” vadošā partnere Aiga Ārste-Avotiņa, žurnāliste Anna Ūdre, Amerikas Latviešu apvienības valdes loceklis, uzņēmējs Mārtiņš Andersons un politologs Ivars Ījabs.

*  PIEREDZE CILVĒKU UN PROCESU VADĪBĀ

 • ZAĻŠ: pārliecinoša pieredze komandas un procesu vadībā / lielas organizācijas vadības komandas loceklis;
 • DZELTENS: ir pieredze zemāka līmeņa vadības amatos;
 • SARKANS: nav pieredzes /maza pieredze vadības amatos.

** KOMPETENCE JOMĀ

 • ZAĻŠ: politiskās un saimnieciskās vadības kompetence;
 • DZELTENS: kompetence nepilnīga;
 • SARKANS: trūkst datu par vērā ņemamu kompetenci / nav šādas pieredzes.

*** AKADĒMISKĀ IZGLĪTĪBA

 • ZAĻŠ: izglītība iegūta starptautiski atpazīstamā mācību iestādē / doktora grāds attiecīgajā jomā / divas augstākās izglītības;
 • DZELTENS: augstākā izglītība citā nozarē / jomai atbilstošs grāds mācību iestādē, kas nav starptautiski atpazīstama;
 • SARKANS: izglītība iegūta citā jomā / tādas nav.

**** POLITISKĀ PIEREDZE

 • ZAĻŠ: ievērojama politiskā pieredze;
 • DZELTENS: ierobežota politiskā pieredze;
 • SARKANS: nav / pavisam neliela politiskā pieredze.

 

Roberts Zīle, “Nacionālās apvienības” Ministru prezidenta amata kandidāts

Roberts Zīle politikā darbojas 28 gadus. Pieredze un zināšanas par politiskajiem procesiem iegūtas dažādos amatos, tajā skaitā esot satiksmes un finanšu ministram. Kandidātam ir doktora grāds ekonomikā, kā arī spējas runāt angļu, krievu un franču valodās, kas atbilst ministru prezidenta amata prasībām. Kaut arī R. Zīle ieņēmis nozīmīgus amatus politikā un akadēmiskajā vidē, vērtējot kandidāta pieredzi cilvēku un procesu vadībā, secinājām, ka praktiskas vadības pieredzes privātajā sektorā R. Zīlem nav.

Atbildot uz Ekonomistu apvienības jautājumiem par paveiktiem būtiskiem darbiem, R. Zīle min piemēru no laika, kad bija finanšu ministra amatā un “izdevās izmainīt Saeimas budžeta apstiprināšanas procedūras, uzlabojot budžeta vadības likumu tādējādi, ka jaunizveidotās normas paredzētu precīzu iespējamo papildu finansējuma avotu norādi priekšlikumos, tādējādi saglabājot pārskatāmu budžeta bilanci jebkurā Saeimas balsojumu un grozījumu veikšanas brīdī, lai budžeta veidošanas process būtu pārskatāms un vadāms”. R. Zīle norāda, ka viņa ieviestais budžeta portfelis vēl joprojām “kalpo kā simbolisks atribūts valdības ik gada svarīgāka dokumenta nodošanai parlamentam”.

Līga Leitāne, “Nacionālās apvienības” finanšu ministra amata kandidāte

Nacionālās apvienības finanšu ministres amata kandidāte ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore. L. Leitāne ir arī valdes locekle Latvijas Biznesa un profesionālo sieviešu asociācijā, tomēr, mūsuprāt, viņai trūkst praktiskas pieredzes lielu uzņēmumu, organizāciju vadībā, kā arī pieredzes politikā un valsts pārvaldē.

Ekonomistu apvienības jautājumiem par pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā un cilvēku vadībā Līga Leitāne atbildes nesniedza.

Pēteris Leiškalns, “Nacionālās apvienības” iespējamais ekonomikas ministra amata kandidāts

Pēteris Leiškalns ir Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK), Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns. Iespējamais kandidāts guvis daļēju politisko pieredzi strādājot Jūrmalas domē un vēlāk – kā parlamentārais sekretārs un premjera ārštata padomnieks sociālajos jautājumos. Lai arī P. Leiškalnam ir zināšanas un izpratne par ekonomiskajiem procesiem valstī, secinājām, ka, pretendējot uz ekonomikas ministru amatu, būtu vēlamas plašākas zināšanas attiecīgajās jomās, piemēram par enerģētikas, rūpniecības un tautsaimniecības politiku, kā arī lielāka pieredze cilvēku un procesu vadībā.

Kandidāts ieguvis divus maģistru grādus, ekonomikā un tiesību zinātnē, ko uzskatām kā atbilstošu akadēmisko pieredzi.

Ekonomistu apvienības jautājumiem par pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā un cilvēku vadībā Pēteris Leiškalns atbildes nesniedza.