Eksperti vērtē “Jaunās konservatīvās partijas” premjera, finanšu un ekonomikas ministru kandidātus

Jaunās vienotības premjerministra amata kandidāts ir Jānis Bordāns, finanšu ministra amata kandidāts – Krišjānis Feldmans, ekonomikas ministra amata kandidāts – Gatis Eglītis.

Vērtējuma galvenais mērķis ir sniegt sabiedrībai iespēju iepazīties ar attiecīgo amatu kandidātiem, izvērtēt viņu profesionālo un politisko kapacitāti ieņemt šos amatus, kā arī reputāciju un līdera potenciālu.

Vērtēšanas procesā uzaicināti eksperti – personāla atlases firmas “Amrop” vadošā partnere Aiga Ārste-Avotiņa, žurnāliste Anna Ūdre, Amerikas Latviešu apvienības valdes loceklis, uzņēmējs Mārtiņš Andersons un politologs Ivars Ījabs.

*  PIEREDZE CILVĒKU UN PROCESU VADĪBĀ

 • ZAĻŠ: pārliecinoša pieredze komandas un procesu vadībā / lielas organizācijas vadības komandas loceklis;
 • DZELTENS: ir pieredze zemāka līmeņa vadības amatos;
 • SARKANS: nav pieredzes /maza pieredze vadības amatos.

** KOMPETENCE JOMĀ

 • ZAĻŠ: politiskās un saimnieciskās vadības kompetence;
 • DZELTENS: kompetence nepilnīga;
 • SARKANS: trūkst datu par vērā ņemamu kompetenci / nav šādas pieredzes.

*** AKADĒMISKĀ IZGLĪTĪBA

 • ZAĻŠ: izglītība iegūta starptautiski atpazīstamā mācību iestādē / doktora grāds attiecīgajā jomā / divas augstākās izglītības;
 • DZELTENS: augstākā izglītība citā nozarē / jomai atbilstošs grāds mācību iestādē, kas nav starptautiski atpazīstama;
 • SARKANS: izglītība iegūta citā jomā / tādas nav.

**** POLITISKĀ PIEREDZE

 • ZAĻŠ: ievērojama politiskā pieredze;
 • DZELTENS: ierobežota politiskā pieredze;
 • SARKANS: nav / pavisam neliela politiskā pieredze.

Jānis Bordāns, JKP Ministru prezidenta amata kandidāts

Jānis Bordāns profesionālo pieredzi pamatā ir guvis, strādājot zvērināta advokāta privātpraksē, kā arī darbojoties kā šķīrējtiesnesis Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā. Vadības pieredze ir vidēja – to viņš ir guvis tieslietu ministra amatā no 2012. gada jūlija līdz 2014. gada janvārim un JKP partijas priekšsēdētāja amatā kopš 2014. gada. Viņa kompetence attiecīgajā jomā un pieredze politikā ir vērtējamas kā pietiekami augstas. Politikā Bordāns pamīšus ir kopš deviņdesmito gadu sākuma, 2010. gada vasarā viņš kļuva par tā laika Ministru prezidenta V. Dombrovska padomnieku tieslietu jautājumos un premjera parlamentāro sekretāru. Lai arī nebija apvienību veidojošo partiju biedrs, J. Bordāns ir bijis tieslietu ministrs. Tāpat viņš veiksmīgi startējis 2017. gada pašvaldību vēlēšanās un ticis ievēlēts Rīgas Domē, nav baidījies skart partijas sponsoru un biedru jutīgākās finansiālās intereses, laikā, kad bijis tieslietu ministrs, iesakot reformēt maksātnespējas jautājumus. Izglītība un akadēmiskais pamats vērtējams vidēji – Bordāns ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti ar grādu tiesību zinātnēs, – joma ir pietiekami atbilstoša, bet augstskola nav starptautiski tik atpazīstama kā citiem premjera amata kandidātiem. Uz Ekonomistu apvienības jautājumiem par pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā un cilvēku vadībā Jānis Bordāns atbildes nesniedza.

Krišjānis Feldmans, JKP finanšu ministra kandidāts

Krišjānis Feldmans ir darbojies mazos konsultāciju un graudaugu vairumtirdzniecības uzņēmumos un bez JKP partijas valdes locekļa lomas nav ieguvis nekādu nozīmīgu vadoša darba pieredzi lielāku kolektīvu vai procesu vadībā. Viņa līdzšinējā profesionālā pieredze neuzrāda nekādu kompetenci finanšu ministra darba jomā. Izglītība un akadēmiskie pamati vērtējami vidēji – Feldmanam ir Banku augstskolā iegūts maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, – joma ir pietiekami atbilstoša, bet augstskola nav starptautiski tik atpazīstama kā citiem no kandidātiem. Ņemot vērā viņa jaunību, līdzšinējā pieredze profesionālajā politikā aizsākusies nesen, bet starts ir bijis pietiekami veiksmīgs – K. Feldmans ir JKP valdes loceklis un 2017. gadā ievēlēts Rīgas domē no Jaunās konservatīvās partijas saraksta. Uz Ekonomistu apvienības jautājumiem par pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā un cilvēku vadībā Krišjānis Feldmans atbildes nesniedza.

Gatis Eglītis, JKP ekonomikas ministra kandidāts

Gatim Eglītim ir ļoti spēcīga un piemērota akadēmisko zināšanu bāze, kas iegūta starptautiski atpazīstamās augstskolās – Rīgas Ekonomikas augstskolā iegūts bakalaura grāds biznesa administrācijā un ekonomikā, Džona Hopkinsa Universitātē Itālijā iegūts maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un ekonomikā, Vīnes Diplomātijas akadēmijā iegūts maģistra grāds starptautiskajās attiecībās. Profesionālā pieredze Gatim saistās pamatā ar ierēdņa amatiem Ārlietu ministrijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, ekonomista un eksperta lomām Eiropas Komisijā, Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma programmā, Attīstības finanšu institūcijā “Altum”, kā arī ar Ministru prezidenta un ekonomikas ministra padomnieka amatiem, taču viņš nekad nav vadījis lielus cilvēku kolektīvus un organizācijas. Kompetence ekonomikas ministra amatā vērtējama kā pietiekami augsta – viņam ir ļoti laba teorētisko zināšanu bāze un arī praktiskā darba pieredze – gan kā premjera un ekonomikas ministra padomnieks, gan eksperts krīzes periodā Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma programmā Latvijā, labi pārzina Latvijas valsts pārvaldi un galvenos lēmumu pieņēmējus, kā arī lielākās Latvijas ekonomikas nozares: banku un ostu pakalpojumus, ražošanu, dažādus eksporta un investīciju veicināšanas pasākumus. G. Eglītis arī regulāri pauž viedokli tautsaimniecības jautājumos mediju vidē. Politikā viņš sevi ir pieteicis salīdzinoši nesen, pieredze vērtējama kā vidēja. Uz Ekonomistu apvienības jautājumiem par pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā un cilvēku vadībā Gatis Eglītis atbildes nesniedza.