Latvijas ekonomiskās attīstības programma “Latvija 2000”

Pāris gadus pirms apvienības dibināšanas, 1991. gada jūlijā Vispasaules latviešu zinātņu kongresa Tautsaimniecības sekcijā radās ideja  par ilgtermiņa Latvijas ekonomiskās attīstības programmas “Latvija 2000” izstrādāšanu, lai stimulētu uzņēmēju, valstvīru un politiķu diskusiju par to, k ur, kāpēc un kā Latvijai virzīties. Projekta darba grupa tika izveidota 1992. gada janvārī Vašingtonā pēc Ojāra Kehra, Ulda Oša un Jura Vīksniņa iniciatīvas. Programmas autori – Aina Bataraga, Inesis Pfeiferis, Dzintars Kalniņš, Ojārs Kehris, Uldis Klauss, Juris Neimanis, Uldis Osis, Ilmārs Rimševics, Juris Vīksniņš, Uldis Vītoliņš.

Programmas “īsais variants” apskata piecus tā laika svarīgākos ekonomiskās reformas aspektus: reformas mērķus un to sasniegšanas vidi; struktūrpolitiku un īpašuma reformu; makroekonomisko stabilizāciju; ārējo ekonomisko politiku; reformas īstenošanas tempus un institūcijas.

Latvija 2000

---